מקווה נשים פתוח אך ורק בתיאום מראש 24 שעות עם הרבנית

The women mikveh is open only upon advanced coordination of 24 hours with the rabbanit.
PLEASE CONTACT THE RABBANIT +8613697434770

The jewish community – Chabad of Guangzhou
31 He ping Lu, overseas village Guangzhou, China
+86-20-83767070 +86-137-1050-5049
Copyright 2009 www.chabadgz.org © All rights reserved