מרכז הקהילה היהודית - חב"ד גואנגז'ו

Thank you very much

Thank you for the partnership and the honorable contribution.
May God give you abundant blessing and success and great wealth, physically and spiritually!
Looking forward to seeing again in China soon!.

With appreciation and love
Rabbi Eli.

Thank You!
תודה רבה

we got your details successfully. 
קיבלנו את הפרטים בהצלחה