מקווה נשים פתוח אך ורק בתיאום מראש 24 שעות עם הרבנית

The women mikveh is open only upon advanced coordination of 24 hours with the rabbanit.
PLEASE CONTACT THE RABBANIT +8613697434770